งานทางวิชาการ

News image

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ    

อ่านต่อ
News image

ขอคืนพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระบารมี

 ขอความร่วมมือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการทุกท่าน งดจอดรถในบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 ขอบพระคุณอย่างสูง และขออภัยมา...

อ่านต่อ
News image

ประมวลภาพงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ"

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก, ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล...

อ่านต่อ
News image

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กองทัพบก,พบ.,ศพม.,วพม.,วพบ.,ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไป,กำลังพลของหน่วย,หน่วยงานข้างเคียงพร้อมทั้งครอบครัว ร่วมงาน "คืนความสุขให้คนในชาติ" ในวันพฤหัส...

อ่านต่อ
News image

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖

 

อ่านต่อ